رفتن به نوشته‌ها

ماه: نوامبر 2022

تیم ملی فوتبال و مرز باشرف‌ها و بی‌شرف‌ها

جمشید فاروقی جمهوری اسلامی یک نظام توتالیتر است. نظامی که دخالت در همه‌ی شئون مربوط به حیات اجتماعی را در شمار حقوق حاکمانش می‌شناسد. دخالت حکومت در پهنای زندگی اجتماعی، به همه چیز رنگی سیاسی…

بهای آزادی انسان و مزد گورکن[1]

جمشید فاروقی علی بهادری جهرمی، سخنگوی ابراهیم رئیسی گفته است که کشتن معترضان برای دولت “مثل آب خوردن” است[2]. این اعتراف بس عجیب و تکان‌دهنده‌ای است. چنین اعترافی در کشورهای قانون‌مدار جرم محسوب می‌شود. در…

آیا ایران پا به مرحله‌ی موقعیت انقلابی نهاده است؟

خیزش، قیام، خیزش ملی، خیزش انقلابی، جنبش، انقلاب و دست‌آخر انقلاب زنانه نام‌هایی است که تحلیلگران بر اعتراضات اخیر نهاده‌اند. تشخیص و ارزیابی درست این اعتراضات و سنجش واقعی این لحظه‌ی تاریخی در فهم و…