Warning: copy(/is/htdocs/wp1107569_C46UD2A53Q/www/wp-content/wflogs//GeoLite2-Country.mmdb): failed to open stream: No such file or directory in /is/htdocs/wp1107569_C46UD2A53Q/www/wp-content/plugins/wordfence/lib/wordfenceClass.php on line 1743
شاپور سلیمی | جمشید فاروقی رفتن به نوشته‌ها

برچسب: شاپور سلیمی

انقلاب و کیک توت فرنگی/ فصل بیست و یکم: زرورق

(چهار‌شنبه، ساعت دوازده و بیست و یک دقیقه ظهر) ظهر شده بود و به‌رغم آن خیابان هنوز خلوت بود. خیابان پس از شب‌زنده‌داری طولانی‌اش از خواب بیدار نشده بود. رخوت و سستی را می‌شد در…