رفتن به نوشته‌ها

ماه: نوامبر 2021

آرامش دوستدار ‌و الزام پالایش فرهنگ از “آلاینده‌های امتی”

نیچه زمانی گفته بود ماری که پوست نیاندازد می‌میرد. دوستدار خوش نداشت به سوگ ماری مرده بنشیند. خواستار پوست‌انداختن بود. گسستن زنجیر دین‌خویی از پای اندیشه را می‌خواست و ما را به جهیدن از فراز…